logo studio nely

Profesní zkoušky

Profesní zkoušky

Všechny naše kurzy jsou akreditovány MŠMT!
Absolvováním kurzu získá uchazeč „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“.

Pro získání nejvyššího možného stupně kvalifikace pro vybranou oblast musí uchazeč absolvovat profesní zkoušku, která je součástí kurzu a již je zahrnuta v ceně.
Toto zvyšuje kvalitu uchazeče na pracovním trhu.

Vykonáním profesní zkoušky získáte „Osvědčení o profesní kvalifikaci“. Osvědčení platí v celé Evropské unii.

U činnosti Permanentní make-up, Tetování, Piercing, potřebujete garanta na získaní ŽL garanta na dobu 12 měsíců.

Přihláška ke kurzu

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení