logo studio nely

Kosmetička

Kosmetička

Spolupracujeme s Úřady práce.

16 100,- Kč

(vč. profesní zkoušky)

TERMÍNY:

Výuku máme individuální po celý rok a nastoupit můžete kdykoliv po domluvě.

DÉLKA KURZU:

 300 h + 7 h profesní zkouška   

VSTUPNÍ PŘEDPOKLAD:

– Ukončené základní vzdělání.
– Kopie zdravotního průkazu v potravinářství („potravinářský průkaz“).

AKREDITACE MŠMT A PROFESNÍ KVALIFIKACE:

Po ukončení kurzu a úspěšném absolvování profesní zkoušky získáte OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE. Na základě, kterého si můžete ihned vyřídit živnostenský list a není potřeba garant ani praxe.

CO KURZ OBSAHUJE?

Absolvent umí volit optimální postupy, určuje správné typy pleti, provádí masky a zábaly, stanovuje správné ošetření pleti, kosmetické masáže, barví řasy a obočí a zvládá estetické líčení, naučí se zásady přístupu k zákazníkovi, a využívá nové trendy v kosmetice.

Učební plán je rozdělen na teoretickou a praktikou část výuky. Absolvent získá znalosti v oblasti právního minima, BOZP, anatomie, fyziologie, psychologie, základy hygieny v kosmetice, základy estetiky, základy první pomoci.

Praktická část je zaměřena na psychologii obsluhy, dermatologii, choroby kůže, estetiku, kosmetickou chemii,hygiena pracoviště,pracovní dovednosti s pomůckami, provádění dezinfekce a sterilizace, odborné ošetření pleti, napařování a čištění pleti, kosmetickou masáž, aplikace masek, barvení řas a obočí, denní a večerní líčení, divadelní líčení apod.

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek (teoretická a praktická) je absolventu vydáno „Potvrzení o rekvalifikaci“ s akreditací MŠMT.

Přihláška ke kurzu

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení