logo studio nely

Manikúra

Manikúra

Spolupracujeme s Úřady práce.

12 450,- Kč

(vč. profesní zkoušky)

TERMÍNY:

Kurzy probíhají po celý rok, s možností nastoupit kdykoliv po domluvě

DÉLKA KURZU:

200 hodin + 4 hodin zkouška

VSTUPNÍ PŘEDPOKLAD:

– Ukončené základní vzdělání.
– Kopie zdravotního průkazu  v potravinářství („potravinářský průkaz“).

AKREDITACE MŠMT A PROFESNÍ KVALIFIKACE:

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek (teoretická a praktická) je absolventu vydáno „Potvrzení o rekvalifikaci“ s akreditací MŠMT.

Manikérka a nehtova desingerka   Kod   kurzu  69-024-H

OBSAH KURZU

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci                                                                    

Zásady první pomoci a první pomoc                                                                                        

Problematika  manikúry                                                                                              

Zdravotnická část oboru                                                                                             

Obecné základy hygieny oboru                                                                                     

Teoretická část výkonu manikúry                                                                                

Metodický postup při výkonu manikúry                                                                     

Aplikace moderních technologických postupů                                                            

Praktická výuka manikúry                                                                                           

Zásady komunikace se zákazníky a psychologie obsluhy                                            

Základy účetnictví                                                                                                        

Problematika nehtové modeláže                                                                                   

Teorie modeláže nehtů                                                                                                  

Technologie modeláže nehtů                                                                                             

Péče o pomůcky chemické přípravky                                                                            

Praktická výuka nehtové modeláže                 

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek (teoretická a praktická) je absolventu vydáno „Potvrzení o rekvalifikaci“ s akreditací MŠMT.                                                                                     

Přihláška ke kurzu

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení