logo studio nely

Piercing

Piercing

Spolupracujeme s Úřady práce.

35 000,- Kč

(vč. profesní zkoušky)

TERMÍNY:

Kurzy probíhají po celý rok, s možností nastoupit kdykoliv po domluvě s lektorem.

DÉLKA KURZU:

300 hodin + 4 hodin zkouška

VSTUPNÍ PŘEDPOKLAD:

– Ukončené základní vzdělání.
– Rekvalifikační kurz kosmetiky nebo vyučení v oboru kosmetička.
– Kopie zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství („potravinářský průkaz“).

AKREDITACE MŠMT A PROFESNÍ KVALIFIKACE:

Po ukončení kurzu a úspěšném absolvování profesní zkoušky získáte OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE. Na základě kterého si můžete ihned vyřídit živnostenský list, ale potřebujete odpovědného zástupce (garanta) po dobu 1 roku.

CO KURZ OBSAHUJE?

Kurz obsahuje teoretickou i praktickou část, kde získáte znalosti z aplikování ozdob do kůže bez ohrožení zdraví klienta, rozpoznávání chorobného stavu pokožky včetně prokázání znalosti teoretických základů dermatologie a somatologie, poskytování odborné poradenské činnosti klientovi v oblasti porušování integrity lidské kůže – piercing, orientace v legislativním minimu pro výkon činnosti v oblasti porušování integrity lidské kůže.

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek (teoretická a praktická) je absolventu vydáno „Potvrzení o rekvalifikaci“ s akreditací MŠMT.

Přihláška ke kurzu

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení